Hijrah atau berubah menjadi lebih baik di jalan Allah swt. merupakan suatu kebaikan. Sebagai seorang muslim atau muslimah memang sudah seharusnya kita taat kepada Allah dan rasul-Nya, dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Agar terus istiqomah, kita harus lebih tekun bertawakal kepada Allah swt.

Berikut ini beberapa doa agar istiqomah di jalan Allah swt.

Doa Istiqomah Pertama

Himpunan Doa Kekal Istiqomah Memohon Kepada Allah Untuk Melakukan Apa Sahaja

Himpunan Doa Kekal Istiqomah Memohon Kepada Allah Untuk Melakukan Apa Sahaja

Himpunan Doa Kekal Istiqomah Memohon Kepada Allah Untuk Melakukan Apa Sahaja

IKLAN

Doa Istiqomah Kedua

Himpunan Doa Kekal Istiqomah Memohon Kepada Allah Untuk Melakukan Apa Sahaja

“Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).”

Sumber: QS. Ali Imran ayat 8

IKLAN

Doa Isiqomah Ketiga

Himpunan Doa Kekal Istiqomah Memohon Kepada Allah Untuk Melakukan Apa Sahaja

Doa Istiqomah Keempat

Himpunan Doa Kekal Istiqomah Memohon Kepada Allah Untuk Melakukan Apa Sahaja

Sumber:
Hadits riwayat An-Nasa’i

IKLAN

Doa Istiqomah Kelima

Himpunan Doa Kekal Istiqomah Memohon Kepada Allah Untuk Melakukan Apa Sahaja

Istiqomah merupakan bahagian dari hidayah dan bahagian dari anugerah yang merupakan hak preogratif Allah. Maka dari itu, kesungguhan seorang hamba dalam bersandar, berharap dan memohon kepada Allah menjadi dasar bagi pembuka jalan untuk terus istiqomah.

Untuk itu, dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah kita tak hanya sekadar berusaha dan berusaha tapi tanpa doa.