باڬي عين عفيني لطيف، 23 تاهون يڠ برأصل دري كلاڠ سلاڠور ممبريتاهو مولا مماكاي نقاب سأول اوسياڽ 18 تاهون. منوروتڽ مميليه اونتوق مماكاي نقاب اداله دسببكن فكتور كسلامتن كران ديريڽ تربابيت اكتيف دڠن ڤروڬرام volunteer ، فاسيليتاتور دان جوڬ street دعوة.

“ساي مماكاي نقاب اتس كريلاءن ديري سنديري دان تياد ڤقساءن. سبنرڽ ڤندوروڠ اوتام اونتوق مماكاي نقاب اين اداله اڤابيلا ممباچ قيصه-قيصه ڤارا استري نبي يڠ ممڤوڽاءي اخلاق ايستيميوا. دڠن ڤاكاي نقاب اين سچارا تيدق لڠسوڠ داڤت ممبنتو ديري سنديري اونتوق لبيه منجاڬ مرواه ديري، ڤرچاكڤن، اخلاق دان سباڬايڽ.

“والاو باڬايماناڤون ساي جوڬ توروت بردڤن دڠن هالڠن اڤابيلا مولا-مولا مڠمبيل كڤوتوسن برنقاب اين. هالڠن اوتام ڤد ڤرمولاءن اداله كلوارڬ كران بلوم ڤرنه اد يڠ مماكاي نقاب، جادي مريك اڬق تركجوت اونتوق منريما.
“تتاڤي لاما كلاماءن كلوارڬ ممهمي كران مريك فهم مينت ساي بربقتي ڤد مشاركت. اي جوڬ بنتو منجاڬ كسلامتن ديري ساي جوڬ كران سريڠ برڬرق سنديري،” اوڠكڤ عين كتيك دتموءي اوساي سيسي فوتوڬرافي.

ڤندڠن بربيذا مشاركت

تمبه عين عفيني اتاو مسرا دڤڠڬيل عين لاڬي، دالم حال اين دي جوڬ سبنرڽ توروت بردڤن دڠن ڤندڠن مشاركت يڠ مليهت مريك يڠ برنقاب اين دالم سيسي بربيذا.
“ سكيڤتيكل مشاركت بياساڽ اكن ممندڠ كيت سباڬاي سمڤورنا تنڤا ساله دان سيلڤ. جادي بيلا اد كسيلڤن دري ديري سنديري، مشاركت اكن ممڤرتيكايكن ڤاكاين دان نقاب يڠ دڤاكاي.

IKLAN

سدڠكن اي دوا بندا يڠ بربيذا تتاڤي ڤرلو سإيريڠ. جادي كامي يڠ مماكاي نقاب اين ڤرلو لبيه برهاتي-هاتي دالم ستياڤ ڤرچاكڤن اتاو ڤربواتن اونتوق مڠيلقكن كسيلڤن يڠ بوليه ممبوروقكن ڤاكاين استري نبي اين.

“جك دلوار نڬارا مريك جوڬ اكن ممندڠ ڤليق اتاو سبهاڬين اكن ڤندڠ سباڬاي ايكستريم. تتاڤي ڤرلو فهم بهاوا نقاب بوكنله واجب، جك منداتڠكن كموضرتن ڤد ديري سنديري بوليه دبوك. اين كران ڤمهمن اورڠ لوار نڬارا تيدق سام دڠن كيت،” جلسڽ لاڬي.

تق ترلينتس دفيكيرن اونتوق ممبوكڽ

IKLAN

منوروت عين جوڬ منجادي چابرن اوتام دالم برنقاب اين اداله اونتوق مڠيلقكن ديري درڤد برسيكڤ تبرّج. اتاو دالم كات لاءين برلبيهن دالم برهياس.

“والاوڤون برنقاب تتاڤي تيدق سمستيڽ سوسه اونتوق برفيشن، چوما ڤرلو اد باتسن. تيدق برلبيه-لبيهن دان ترلالو منونجول هيڠڬ منداتڠكن فتنه. سكارڠ سوده باڽق باجو فيشن مسلمه جادي موده اونتوق كامي مميليه ڤاكاين يڠ تريندي تتاڤي ككل منوتوڤ عورة دان سوڤن.

“ساي لبيه سوكاكن ڬاي يڠ ريڠكس، كمس، سليسا دان ورنا pastel. باڬي عين والاوڤون برنقاب ڤرلو تمڤيل كمس دان سوڤن سبب كيت تق ماهو منمڤقكن ايميج مماكاي ڤورده اين مڽوسهكن اتاو ممببنكن.

IKLAN

“سڤنجڠ انم تاهون برنقاب اين، تيدق ڤرنه ترلينتس سكاليڤون دالم فيكيرن اونتوق ممبوكڽ. ساي لبيه سليسا دڠن كاداءن سكارڠ اين،” جلسڽ لاڬي تيدق ڤرنه مڽسل مماكاي نقاب ، ماله لبيه باڽق برشكور سبب نقاب اين ممبري 1001 ڤڠاجرن ڤد ديريڽ. ترلالو باڽق عبرة يڠ دتريما بركاءيتن نقاب.

سبلوم مڠاخيري ڤربوالن، عين جوڬ توروت منيتيڤكن ڤسنن بوات حجابي دان نقابيس يڠ بڬيتو مندالم مقصودڽ.

“كيت چوبا يڠ سباءيقڽ اونتوق منوتوڤ عورة دڠن سمڤورنا هتى دڠن سكچيل-كچيل ڤركارا سڤرتي hand sock دان ستوكيڠ. چوبا سداي اوڤاي منجاڬ اخلاق اڬر سإيريڠ دڠن ڤماكاين كران اي ملامبڠكن اسلام ايت باڬايمان،” تمبهڽ لاڬي.

عين سبلوم اين viral دڠن كيس ڤرچراين دڠن سأورڠ ڤندعوه بيبس. كتيك سيسي فوتوڬرافي دي سدڠ سارت مڠاندوڠ انق ڤرتام دان ڤد توجوه شوال تله سلامت ملاهيركن سأورڠ بايي للاكي.

Tampil #1 on top dengan fashion muslimah terkini di HIJABISTA!
Download seeNI sekarang!

KLIK DI SEENI