Hijabista kini berada di dalam aplikasi   
Hijabista kini berada di dalam aplikasi   

Borang TopHijab Socantik

[ninja_form id=4]

1. Peraduan ini terbuka kepada semua Warganegara Malaysia kecuali pekerja TOP.

2. Penganjur berhak mutlak untuk memendekkan atau memanjangkan tempoh peraduan jika dianggap perlu tanpa perlu memberikan notis terlebih dahulu.

3. Pihak Penganjur berhak untuk mengedit, mengekstrak dan menerbitkan semula komen-komen yang berkaitan dengan keperluan republikasi khusus termasuk laman Facebook TOP dan Hijabista (TopHijab socantik).

4. Penyertaan anda di dalam peraduan ini akan dianggap sebagai penerimaan terma dan syarat tiada hal untuk dipertikaikan, keputusan penganjur adalah muktamad. Peraduan ini boleh digantung, dibatalkan atau dialihkan pada bila-bila masa oleh TOP & Hijabista tanpa pemberitahuan terakhir.

5. Senarai Pemenang akan diumumkan di laman Facebook / Instagram Hijabista dan sebarang media lain yang di anggap sesuai oleh Penganjur dalam masa 1 minggu selepas tempoh peraduan.
6. Pemenang dikehendaki memberikan butir-butir peribadi mereka (Nama, seperti IC, Nombor Alamat & alamat mel Malaysia), melalui Mesej Persendirian menggunakan Akaun Facebook mereka (Akaun yang menyertai) dalam ulasan tersebut.

7. Pemenang hendaklah memberi maklum balas dengan butiran peribadi mereka dalam tempoh 5 hari [dari pengumuman Senarai Pemenang oleh Penganjur] melalui mesej peribadi untuk penebusan hadiah. Gagal berbuat demikian, hadiah berhak akan dilucut hakkan dan tiada tuntutan selanjutnya akan dilayan.

8. Semua keputusan yang dibuat oleh Penganjur berhubung dengan Peraduan ini termasuk kepada pemilihan pemenang dan pelucuthakan Hadiah Peraduan (jika ada) adalah muktamad. Surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan. Pemilihan pemenang akan sesuai dengan kepuasan Peserta kriteria penyertaan Peraduan dan ditentukan berdasarkan budi bicara mutlak pihak Penganjur.

9. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan nilai yang sama pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan hanya akan dipersembahkan kepada pemenang yang dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Penganjur seperti yang dinyatakan di sini.

10. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya tidak menerima atau melepaskan sebarang bentuk pemberitahuan kepada peserta. Semua kos yang berkaitan dengan penyertaan peserta dalam Peraduan dan penebusan dan / atau penggunaan hadiah akan ditanggung oleh pemenang. Dengan menyertai peraduan ini, peserta melepaskan persetujuan dengan TOP & Hijabista untuk memproses data peribadi para peserta yang disediakan untuk tujuan pertandingan termasuk dan tanpa batasan untuk digunakan pada halaman penggemar dan Laman Web serta tujuan promosi lain.

11. Pemenang hendaklah menuntut hadiah di Karangkraf Shah Alam dan tiada sebarang pengeposan hadiah dilakukan.

Mesti Baca!

Menu Rendang Raya Terlalu ‘Mainstream’, Siti Elizad Kongsi Menu Arwah Ibu...

Walau ke mana juga kaki melangkah, masakan air tangan ibu sendiri sememangnya tiada tandingan. Walaupun hanya hidangan ringkas seperti telur goreng,  namun masakan ibu tetap paling sedap di dunia..